Contact us

Siemens Stories: Czy elektromobilność uratuje świat?

Jedną trzecią energii w Unii Europejskiej zużywa transport, wciąż bazujący głównie na ropie naftowej. To on odpowiada za 30 proc. emisji CO2, z czego ponad 70 proc. pochodzi z transportu drogowego. Stanowi to bardzo poważną barierę w drodze do poprawy stanu środowiska. Czy elektromobilność okaże się kołem ratunkowym dla klimatu?
Jedną trzecią energii w Unii Europejskiej zużywa transport, wciąż bazujący głównie na ropie naftowej. To on odpowiada za 30 proc. emisji CO2, z czego ponad 70 proc. pochodzi z transportu drogowego. Stanowi to bardzo poważną barierę w drodze do poprawy stanu środowiska. Czy elektromobilność okaże się kołem ratunkowym dla klimatu?