Contact us
Akcje pomocowe Siemensa w geście solidarności z Ukrainą

Akcje pomocowe Siemensa w geście solidarności z Ukrainą

Wybuch wojny sprawił, że od lutego sytuacja w Ukrainie od jest dramatyczna. Pomocy potrzebują zarówno uchodźcy jak i osoby, które pozostały na terenach objętych działaniami zbrojnymi. Siemens od samego początku wspiera obie grupy, angażując się w różne inicjatywy pomocowe.