Plan działania na rzecz dekarbonizacji

Zmiany klimatu nabierają tempa. Pytanie brzmi: czy możemy je przystopować? Badanie, które zostało przygotowane na zlecenie firmy Siemens, wyznacza drogę do osiągnięcia celów określonych w Porozumieniu Paryskim.

Siemens partnerem kampanii "Pierwsza Doba bez Smogu"

Jako firma technologiczna wspieramy działania mające na celu poprawę warunków życia Polaków, zarówno w skali mikro, jak i makro – W skali lokalnej realizowaliśmy m.in. projekt wolontariacki w gminie Jabłonna, który miał na celu zaktywizowanie tamtejszej społeczności, diagnozowanie przyczyn smogu i zdefiniowanie działań naprawczych.

#FabrykaPrzyszłości

Przyszłe centra produkcyjne nie będą jedynie wytwarzać części i produktów, będą także korzystać z niewyczerpanych strumieni informacji. Samoorganizujące się systemy, działające w sieci, oparte na sztucznej inteligencji, będą działać holistycznie i elastycznie umożliwiając pracownikom, robotom oraz wspierającym systemom produkcyjnym optymalizację przepływów materiałów i energii.

Ingenuity for life

Siemens tworzy to, co ma znaczenie. Oferuje innowacje, które ułatwiają życie – klientom, społeczeństwu i każdemu z nas.