Image

Om Siemens

Siemens er Norges partner innen utvikling av bærekraftige teknologier og løsninger. Ved hjelp av elektrifisering, automatisering og digitalisering bidrar vi til å sikre norsk  konkurransekraft. 
Siemens årsrapport