Contact us

Møt oss på Hannovermessen?

Hvert år fremheves et partnerland på messen i særlig grad, og i år har vi i Norge fått tildelt denne fornemme æren. Du finner den norske paviljonen i hall 12, her vil Siemens Norge være til stede og tilby deg flere aktiviterer sammen med våre partnere fra Morrow Batteries og Desert Control.
Vil du med på Hannover Messen?
Hvert år fremheves et partnerland på messen i særlig grad, og i år har vi i Norge fått tildelt denne fornemme æren. Du finner den norske paviljonen i hall 12, her vil Siemens Norge være til stede og tilby deg flere aktiviterer sammen med våre partnere fra Morrow Batteries og Desert Control.