Contact us
Trafikkstyring av vei og tunnel 

Trafikkstyring av vei og tunnel

Planlegging og bygging av veistrekninger krever pålitelige teknologiske løsninger og unik kompetanse mellom mange fagområder. Redundante styringssystemer sørger for trygg og effektiv trafikkflyt i tunnelene.