Image

Trafikkstyring av vei og tunnel 

Planlegging og bygging av veistrekninger krever pålitelige teknologiske løsninger og unik kompetanse mellom mange fagområder. Redundante styringssystemer sørger for trygg og effektiv trafikkflyt i tunnelene.