Har knekt koden for å bli konkurransedyktige internasjonalt

Ved GKN Aerospace i Kongsberg har de snudd bordet: lavkostlandet Kina bestiller deler fra fabrikken deres i høykostlandet Norge. Årsaken er smart produksjon og høy kvalitet.