Contact us
Denne fabrikken gjør det Norge bare snakker om

Denne fabrikken gjør det Norge bare snakker om

Finske Metsä Groups bioprodukt-fabrikk er fremtidens fabrikk. Noe lignende finnes ikke i Norge.