Contact us
Gigantfabrikken i Mo i Rana er planlagt bygget i to faser med en produksjonskapasitet på 16GWh i hver fase. Nødvendig infrastruktur kan etableres i takt med utbyggingen. Årlig produksjonskapasitet: 32 gigawatttimer.

Batterifabrikken

Høykompetent arbeidskraft, smart bruk av banebrytende teknologi og unike norske forutsetninger. Dette skal gjøre norskproduserte batterier konkurransedyktige i et verdensmarked med nesten umettelig etterspørsel.