Fare for trafikkork i strømnettet

Fare for trafikkork i strømnettet

Plassmangel gjør at vi må velge mellom flere master eller smartere strømbruk.