Contact us
Siden oppstart i 1896 har Solstrand Hotel hatt et stort fokus på langsiktige løsninger og etisk drift. Hotellet fortsetter sitt samarbeid med Siemens om optimal bærekraft for fremtiden.

Vil være et av de mest energieffektive hotellene i Norge

Siden oppstart i 1896 har Solstrand Hotel hatt et stort fokus på langsiktige løsninger og etisk drift. Hotellet fortsetter sitt samarbeid med Siemens om optimal bærekraft for fremtiden.