Contact us
– Jeg håper vi kan gå foran og inspirere, sier prosjektutvikler Bjørnar Gullbrekken.

Bjørnar reiser næringsbyggenes «Tesla»

– Jeg håper vi kan gå foran og inspirere, sier prosjektutvikler Bjørnar Gullbrekken.