Contact us

Prosessinstrumentering

Foreta presise målinger som trykk, temperatur, flow, nivå, posisjonering og veiing med SITRANS-produktene. Våre intelligente instrumenter er laget for et sømløst samspill innen industriell automasjon. Industriell instrumentering er svært viktig for å kunne overvåke og styre automatiserte prosesser.
Ledende produkter innenfor instrumentering
Foreta presise målinger som trykk, temperatur, flow, nivå, posisjonering og veiing med SITRANS-produktene. Våre intelligente instrumenter er laget for et sømløst samspill innen industriell automasjon. Industriell instrumentering er svært viktig for å kunne overvåke og styre automatiserte prosesser.