Contact us

Finansiering av ladeinfrastruktur for EV

Nye finansieringsmodeller for privat sektor basert på bruk, ytelse og resultater muliggjør og akselererer investeringer i det globale ladenettverket for EV. Et innsiktsdokument om dekarbonisering og finansieringsmodeller fra Siemens Financial Services som undersøker hvordan smart finansiering muliggjør etableringen av et globalt ladenettverk for EV.