Contact us

Finansiering av solcelleanlegg for bedrifter

Klimaendring, høye energipriser, forbedret teknologi og utvikling av regelverk og industristandarder har gjort solenergi til en lønnsom løsning. Men det kreves også at det er mulig å investere. Vi i Siemens Financial Services ønsker gjennom god finansiering å gi flere bedrifter mulighet til å senke energikostnadene og nå sine bærekraftsmål.
Finansiering av solcelleanlegg for bedrifter
Klimaendring, høye energipriser, forbedret teknologi og utvikling av regelverk og industristandarder har gjort solenergi til en lønnsom løsning. Men det kreves også at det er mulig å investere. Vi i Siemens Financial Services ønsker gjennom god finansiering å gi flere bedrifter mulighet til å senke energikostnadene og nå sine bærekraftsmål.