Contact us

Finansiering av batterilagring for bedrifter

Ved å bruke batterilagring til å lagre overskuddsenergi fra fornybare kilder som sol og vind kan bedrifter øke effektiviteten og pålitelighet av deres fornybare energiproduksjon. I tillegg gir dette mulighet for en mer bærekraftig energiforsyning gjennom balansering av strømnettet. Med fleksibel finansiering kan vi gi flere bedrifter muligheten til å gjennomføre investeringen.
Finansiering av batterilagring for bedrifter
Ved å bruke batterilagring til å lagre overskuddsenergi fra fornybare kilder som sol og vind kan bedrifter øke effektiviteten og pålitelighet av deres fornybare energiproduksjon. I tillegg gir dette mulighet for en mer bærekraftig energiforsyning gjennom balansering av strømnettet. Med fleksibel finansiering kan vi gi flere bedrifter muligheten til å gjennomføre investeringen.