Contact us

Finansiering av bærekraftige energiløsninger

For oss i Siemens Financial Services er det viktig å delta i og støtte investeringer i ny miljøvennlig teknologi og bærekraftig utvikling av samfunnet og bransjen vår. Med vår dype kunnskap om teknologiinvesteringer ser vi ofte muligheter der andre tradisjonelle finansiører ser en risiko.
Finansiering av bærekraftige energiløsninger
For oss i Siemens Financial Services er det viktig å delta i og støtte investeringer i ny miljøvennlig teknologi og bærekraftig utvikling av samfunnet og bransjen vår. Med vår dype kunnskap om teknologiinvesteringer ser vi ofte muligheter der andre tradisjonelle finansiører ser en risiko.