Contact us

Funksjonsleie – alt på samme faktura

Med funksjonsleie betaler selskapet kun for bruk av utstyret under en viss tid og det er muligheter å enkelt bytte eller oppdradere utstyret. Dermed unngår ulempene forbundet med eierskap.
Med funksjonsleie betaler selskapet kun for bruk av utstyret under en viss tid og det er muligheter å enkelt bytte eller oppdradere utstyret. Dermed unngår ulempene forbundet med eierskap.