Contact us

Innovasjon og vekst i energiomstillingens tidsalder

I kjølvannet av olje- og gasskrisen omfavnet NOR Elektro Automasjon mulighetene i det grønne skiftet – og ble en ledende aktør på ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy. Ikke bare doblet dette valget omsetningen, det revitaliserte også hele bedriftskulturen, og innledet en spennende reise mot en mer bærekraftig fremtid.
Innovasjon og vekst i energiomstillingens tidsalder
I kjølvannet av olje- og gasskrisen omfavnet NOR Elektro Automasjon mulighetene i det grønne skiftet – og ble en ledende aktør på ladeinfrastruktur for elektriske kjøretøy. Ikke bare doblet dette valget omsetningen, det revitaliserte også hele bedriftskulturen, og innledet en spennende reise mot en mer bærekraftig fremtid.