Contact us
Distribusjonsprodukter

Distribusjonsprodukter og løsninger

Energitapet i det norske overføringsnettet er anslått til om lag 10 %. Siemens sine løsninger sikrer en optimal, robust og sikker energiforsyning, samt smarte løsninger for overføring og styring av distribusjon og forbruk.