Bærekraftige energiløsninger for fremtiden

Energisystemet er i rask endring, og dette stiller store krav til strømnettet. Vi skal opprettholde høy forsyningssikkerhet og kvalitet på strømforsyningen, samtidig som vi skal tilrettelegge for økt variabel fornybar energiproduksjon, økt elektrifisering, og desentralisering av energiressurser. Disse utfordringene krever avanserte produkter og løsninger som dekker hele energisystemet - i den fysi…
Bærekraftigie energiløsninger for fremtiden
Energisystemet er i rask endring, og dette stiller store krav til strømnettet. Vi skal opprettholde høy forsyningssikkerhet og kvalitet på strømforsyningen, samtidig som vi skal tilrettelegge for økt variabel fornybar energiproduksjon, økt elektrifisering, og desentralisering av energiressurser. Disse utfordringene krever avanserte produkter og løsninger som dekker hele energisystemet - i den fysi…