Effektive sikkerhetssystemer

Offentlige og private virksomheter er ofte sårbare for uønskede hendelser som kan ha konsekvenser for selskapets drift og ikke minst produktivitet. Derfor lønner det seg å forebygge slike hendelser og ha en plan for å minimere konsekvensene hvis ulykken først har skjedd. Når det er sagt er påliteligheten til et sikkerhetssystem aldri sterkere enn det svakeste leddet i kjeden av produkter, løsninge…
Siemens-keyvisual-smart-campus-overall.jpg
Offentlige og private virksomheter er ofte sårbare for uønskede hendelser som kan ha konsekvenser for selskapets drift og ikke minst produktivitet. Derfor lønner det seg å forebygge slike hendelser og ha en plan for å minimere konsekvensene hvis ulykken først har skjedd. Når det er sagt er påliteligheten til et sikkerhetssystem aldri sterkere enn det svakeste leddet i kjeden av produkter, løsninge…