Contact us

Desigo CC - Et effektivt Sentralt Driftskontroll anlegg for bedre sikk…

Med Desigo CC (Control Center) har du alle tekniske fagområder i bygget integrert i ett Sentralt Driftskontroll system - SD-anlegg (eller BMS). Systemet hjelper deg å optimalisere bruken av bygget, forbedre inneklimaet og øke sikkerheten. Dermed går verdiskapningen ut på å optimalisere driften av bygget.
Desigo CC – et effektivt BMS-system
Med Desigo CC (Control Center) har du alle tekniske fagområder i bygget integrert i ett Sentralt Driftskontroll system - SD-anlegg (eller BMS). Systemet hjelper deg å optimalisere bruken av bygget, forbedre inneklimaet og øke sikkerheten. Dermed går verdiskapningen ut på å optimalisere driften av bygget.