Contact us

Byggautomasjon - byggteknologi for bedre arbeids- og leveforhold

Uavhengig av byggets størrelse og formål, bør byggautomasjon skreddersys for å møte de økende kravene til funksjonalitet, inneklima og ikke minst energieffektiv drift. Alle våre automasjonssystemer er basert på åpenhet og fleksibilitet. Åpne kommunikasjonsprotokoller gir enkel integrasjon med andre systemer, og gjør det enkelt å oppgradere og tilpasse etter fremtidens løsninger.
Byggautomasjon - energibesparende byggteknologi for bedre arbeids- og leveforhold
Uavhengig av byggets størrelse og formål, bør byggautomasjon skreddersys for å møte de økende kravene til funksjonalitet, inneklima og ikke minst energieffektiv drift. Alle våre automasjonssystemer er basert på åpenhet og fleksibilitet. Åpne kommunikasjonsprotokoller gir enkel integrasjon med andre systemer, og gjør det enkelt å oppgradere og tilpasse etter fremtidens løsninger.