Video flamme- og røykdeteksjon – FDV202 FireCatcher FDV202

FireCatcher er en videobranndetektor som kan identifisere kilder til røyk og flammer ved hjelp av optiske midler. Videobranndeteksjon fungerer som en ekstra forsvarslinje, der standarddetektorer ikke er tilstrekkelige til å møte kravene i utfordrende miljøer.
FDV202 Firecatcher camera
FireCatcher er en videobranndetektor som kan identifisere kilder til røyk og flammer ved hjelp av optiske midler. Videobranndeteksjon fungerer som en ekstra forsvarslinje, der standarddetektorer ikke er tilstrekkelige til å møte kravene i utfordrende miljøer.