SounderBase for Cerberus PRO og Sinteso

I forbindelse med mulig feil på SounderBase, må det installeres en ny firmware for å kontrollere dette. Denne instruksjonsvideoen gjelder kun for Cerberus PRO og Sinteso. Det er egen instruks for Cerberus FIT.
I forbindelse med mulig feil på SounderBase, må det installeres en ny firmware for å kontrollere dette. Denne instruksjonsvideoen gjelder kun for Cerberus PRO og Sinteso. Det er egen instruks for Cerberus FIT.