Siemens uzņēmējdarbības vadlīnijas

Siemens uzņēmējdarbības vadlīnijas

Viens no Siemens darbības pamatprincipiem ir atbildība, tāpēc ar uzņēmējdarbības ētikas sistēmu mēs vēlamies nostiprināt atbildīgu uzņēmējdarbības praksi Siemens uzņēmumā un ikviena darbinieka rīcībā.