Contact us
Siemens uzņēmējdarbības vadlīnijas

Siemens uzņēmējdarbības vadlīnijas

Viens no Siemens darbības pamatprincipiem ir atbildība, tāpēc ar uzņēmējdarbības ētikas sistēmu mēs vēlamies nostiprināt atbildīgu uzņēmējdarbības praksi Siemens uzņēmumā un ikviena darbinieka rīcībā.