A Picture of Transformation for Sweden

Kādas digitālās un ilgtspējīgas pārmaiņas sagaidīs Zviedrija 2030. gadā? Uzziniet, kā valsts var mainīties uz labo pusi, ja mēs vairojam savu ietekmi!
ilgtspējība, pārmaiņas, digitālās pārmaiņas
Kādas digitālās un ilgtspējīgas pārmaiņas sagaidīs Zviedrija 2030. gadā? Uzziniet, kā valsts var mainīties uz labo pusi, ja mēs vairojam savu ietekmi!