Εκδήλωση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Θεσσαλονίκη