Εκδήλωση για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό στη Θεσσαλονίκη

Εκδήλωση της Siemens Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα σε βιομηχανίες και υποδομές.