Contact us

Afgørende forskning i varmelagring sker på DTU Risø

Energikrisen har accentueret behovet for at optimere energiproduktion, -udnyttelse, -systemer og -lagring. Gennem en årrække har man i DTU Risøs Power Lab kunne undersøge disse sammenhænge og muligheder i reelle fysiske bygninger, vindmøller, fjernvarme og solceller. Senest har et projekt om varmelagring i varmtvandsbeholdere skabt ny viden om brug af sensorer og lagdeling i vandtanken.
Energikrisen har accentueret behovet for at optimere energiproduktion, -udnyttelse, -systemer og -lagring. Gennem en årrække har man i DTU Risøs Power Lab kunne undersøge disse sammenhænge og muligheder i reelle fysiske bygninger, vindmøller, fjernvarme og solceller. Senest har et projekt om varmelagring i varmtvandsbeholdere skabt ny viden om brug af sensorer og lagdeling i vandtanken.