Contact us

Siemens Mobility opgraderer S-banen til førerløs togdrift

Siemens Mobility vil opgradere hele det 170 kilometer lange S-banenet i København til den højeste automatiseringsgrad (GoA4-teknologi), som gør det muligt at have ubemandet togdrift, hvilket starter i den første fase i 2030.
Siemens Mobility opgraderer S-banen
Siemens Mobility vil opgradere hele det 170 kilometer lange S-banenet i København til den højeste automatiseringsgrad (GoA4-teknologi), som gør det muligt at have ubemandet togdrift, hvilket starter i den første fase i 2030.