Contact us

Cybersecurity er afgørende for digitalisering af industrien

I takt med at nye teknologier gør sit indtog i industri- og produktionsvirksomheder, stiger kravet til cybersecurity også, og brud på sikkerheden kan have langt mere alvorlige konsekvenser end tab af data.
I takt med at nye teknologier gør sit indtog i industri- og produktionsvirksomheder, stiger kravet til cybersecurity også, og brud på sikkerheden kan have langt mere alvorlige konsekvenser end tab af data.