Contact us
Kanalbroerne

Kanalbroernes driftssikre hjerne

Trangravsbroen og Proviantbroen på Christianshavn binder hovedstadens kvarterer tættere sammen. Firmaet Intego har med Siemens redundante S7-400H PLC skabt broernes driftssikre hjerne