Contact us

Afregningsgodkendt vægt giver nøjagtig CO2-beregning

En mekanisk vægt under en telestacker gør det muligt for Avedøreværket at udarbejde en nøjagtig CO2-afregning til myndighederne. Vægten vejer det flyveaske, der tilsættes biobrændslet, mens asken kører på et transportbånd.