Contact us

Grid Edge

Måden hvorpå vi producerer, lagrer, forbruger og distribuerer energi på skal tilpasses, hvis vi samfundsøkonomisk skal indfri Danmarks ambition om 100 % grøn strøm i 2030. Men det kræver en gentænkning af forholdet mellem forsyning og forbrug, så vi ikke – som historisk set – styrer vores produktion efter, hvor meget energi, vi bruger.
Smart Infrastructure
Måden hvorpå vi producerer, lagrer, forbruger og distribuerer energi på skal tilpasses, hvis vi samfundsøkonomisk skal indfri Danmarks ambition om 100 % grøn strøm i 2030. Men det kræver en gentænkning af forholdet mellem forsyning og forbrug, så vi ikke – som historisk set – styrer vores produktion efter, hvor meget energi, vi bruger.