IM2019050390SI_300dpi.jpg

Virtuelle kraftværker – fremtidens energiforbrug skal være fleksibelt

Forbrugsfleksibilitet er et vigtigt led i den grønne omstilling og en ny indtægtskilde for bygningsejere og virksomheder. Læs mere her.