Contact us
Bateriová úložiště

Mydlovary – akumulace v režii Siemens

Instalovaná kapacita akumulačního systému je až 1,75 MWh, maximální výkon této jednotky (na straně střídačů) je 1,6 MW s omezením na 0,99 MW na základě smlouvy o připojení. V budoucnu se může výkon bateriového úložiště na jihu Čech postupně navýšit až na 10 MWh.