Whistleblowing

Oznamování o možném protiprávním jednání v rozporu s pravidly Siemens
Oznamování o možném protiprávním jednání v rozporu s pravidly Siemens