Veřejná finanční podpora

Společnost Siemens, s.r.o. úspěšně čerpá dotace především v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a Operačního programu zaměstnanost (OPZ).