Contact us

Informace o způsobu zpětného odběru a sběru

Společnost Siemens, s.r.o. si zakládá na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto ve spolupráci se společnostmi ASEKOL a ECOBAT zajišťuje ekologickou recyklaci odpadních elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Tato recyklace umožňuje vytřídění a opětovné využití některých materiálů, čímž se šetří přírodní zdroje a současně se omezuje tvorba odpadů, které končí na skládkách.
Zpětný odběr elektrozařízení
Společnost Siemens, s.r.o. si zakládá na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto ve spolupráci se společnostmi ASEKOL a ECOBAT zajišťuje ekologickou recyklaci odpadních elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Tato recyklace umožňuje vytřídění a opětovné využití některých materiálů, čímž se šetří přírodní zdroje a současně se omezuje tvorba odpadů, které končí na skládkách.