Contact us

Životní prostředí

Trvale udržitelný rozvoj je klíčovým principem naší firemní kultury. Samozřejmostí je, že naše výroba, jednotlivé produkty i zacházení s odpady splňují nejnáročnější ekologické standardy a šetří energii i další přírodní zdroje. Jsme v čele vývoje produktů šetrných k životnímu prostředí.
Trvale udržitelný rozvoj je klíčovým principem naší firemní kultury. Samozřejmostí je, že naše výroba, jednotlivé produkty i zacházení s odpady splňují nejnáročnější ekologické standardy a šetří energii i další přírodní zdroje. Jsme v čele vývoje produktů šetrných k životnímu prostředí.