Contact us

Transparentní podnikání

Odpovědné podnikání je nedílnou součástí kultury Siemens. Dodržování zákona a etických hodnot v podnikání vyžadujeme nejen po svých zaměstnancích, ale vyzýváme k tomu též své obchodní partnery a angažujeme se v kultivaci a zvyšování transparentnosti českého podnikatelského prostředí.
Odpovědné podnikání je nedílnou součástí kultury Siemens. Dodržování zákona a etických hodnot v podnikání vyžadujeme nejen po svých zaměstnancích, ale vyzýváme k tomu též své obchodní partnery a angažujeme se v kultivaci a zvyšování transparentnosti českého podnikatelského prostředí.