Contact us

Siemens compliance systém

Compliance společně se zákonými požadavky je základem pro etické podnikání. Být důvěryhodným partnerem našim investorům znamená jasně stanovená pravidla řídící naše chování.
Compliance společně se zákonými požadavky je základem pro etické podnikání. Být důvěryhodným partnerem našim investorům znamená jasně stanovená pravidla řídící naše chování.