Elektromagnetická kompatibilita v rozvaděčích 

Elektromagnetické rušení je příčinou velké části výpadků a odstávek strojů, zařízení a někdy i celé technologie. Dodržením základních požadavků elektromagnetické kompatibility (EMC) pro výrobu rozvaděčů lze těmto výpadkům jednoduše zamezit již ve stádiu návrhu. 
Image
Elektromagnetické rušení je příčinou velké části výpadků a odstávek strojů, zařízení a někdy i celé technologie. Dodržením základních požadavků elektromagnetické kompatibility (EMC) pro výrobu rozvaděčů lze těmto výpadkům jednoduše zamezit již ve stádiu návrhu.