Contact us

Podpora a řešení pro splnění požadavků směrnice NIS2

Vzhledem k rostoucím hrozbám představuje v současné době kybernetická bezpečnost v průmyslu vysoce důležité téma. Zákonodárné orgány vyžadují, aby průmyslová odvětví a podniky posílily ochranu svých aktivit a zákazníků. Nečekejte do poslední chvíle nebo (což by bylo ještě horší) až bude příliš pozdě. Pomůžeme vám udělat první krok a zajistit, aby vaše aktivity splňovaly požadavky směrnice NIS2.
Vzhledem k rostoucím hrozbám představuje v současné době kybernetická bezpečnost v průmyslu vysoce důležité téma. Zákonodárné orgány vyžadují, aby průmyslová odvětví a podniky posílily ochranu svých aktivit a zákazníků. Nečekejte do poslední chvíle nebo (což by bylo ještě horší) až bude příliš pozdě. Pomůžeme vám udělat první krok a zajistit, aby vaše aktivity splňovaly požadavky směrnice NIS2.