Contact us

Energy management

Aby všechny městské systémy fungovaly, musí být zajištěna spolehlivá dodávka a distribuce energie. Nejedná se přitom o tradiční distribuci elektřiny z elektrárny – pro městské chytré sítě je typická adaptace na různé způsoby výroby elektřiny, akumulace energie, automatizace začlenění zákazníků.