Contact us

Zapojení budov do služeb výkonové rovnováhy

Dekarbonizace, iniciativa Green Deal a balíček Fit for 55 představují klíčové výzvy pro zvládnutí globální klimatické změny a udržitelnosti. Jedná se o celospolečenskou změnu, jejíž důležitou součástí je transformace energetiky a distribuční soustavy zahrnující mimo jiné významné zapojení obnovitelných zdrojů, úložišť energie a elektromobility. V této změně sehrají významnou roli budovy, které dík…
Dekarbonizace, iniciativa Green Deal a balíček Fit for 55 představují klíčové výzvy pro zvládnutí globální klimatické změny a udržitelnosti. Jedná se o celospolečenskou změnu, jejíž důležitou součástí je transformace energetiky a distribuční soustavy zahrnující mimo jiné významné zapojení obnovitelných zdrojů, úložišť energie a elektromobility. V této změně sehrají významnou roli budovy, které dík…