Contact us

Řídicí bezpečnostní systém Siveillance Pro

Narušení výrobních a obchodních procesů, ať už se jedná o nehodu nebo úmyslný pokus způsobit škody, stojí jenom průmyslová odvětví miliardy dolarů ročně, nemluvě o potenciálních dopadech bezpečnostních incidentů na lidské životy nebo životní prostředí. V rámci každodenního provozu proto čelí společnosti mnoha bezpečnostním výzvám. Od ochrany zaměstnanců a osob pohybujících se v lokalitách a provoz…
Narušení výrobních a obchodních procesů, ať už se jedná o nehodu nebo úmyslný pokus způsobit škody, stojí jenom průmyslová odvětví miliardy dolarů ročně, nemluvě o potenciálních dopadech bezpečnostních incidentů na lidské životy nebo životní prostředí. V rámci každodenního provozu proto čelí společnosti mnoha bezpečnostním výzvám. Od ochrany zaměstnanců a osob pohybujících se v lokalitách a provoz…