Contact us

Protipožární zabezpečení domovu pro seniory ve středočeských Krabčicíc…

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí, provozovaný Diakonií ČCE ve středočeských Krabčicích, má nový protipožární systém, který organizaci darovala společnost Siemens. Do objektu Siemens nainstaloval EPS systém Sinteso se stovkou automatických a manuálních hlásičů požáru, převážně v bezdrátovém provedení (systém SWING). Instalace proběhla v průběhu pandemie onemocnění …
Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí, provozovaný Diakonií ČCE ve středočeských Krabčicích, má nový protipožární systém, který organizaci darovala společnost Siemens. Do objektu Siemens nainstaloval EPS systém Sinteso se stovkou automatických a manuálních hlásičů požáru, převážně v bezdrátovém provedení (systém SWING). Instalace proběhla v průběhu pandemie onemocnění …